Informace

Informace

 

Z důvodu státního svátku

trénink v pondělí 28.9.2020

 ODPADÁ !!!

Další trénink bude ve středu 30.9.2020 od 16,30 hodin

 

 

Tréninky oddílu zápasu

začínají ve středu 2.9.2020 od 16,30 hodin !!!

Trenéři se těší na Vaši hojnou účast.

 

 

 

Zápasníci si soustředění užili

         Borohrádečtí zápasníci se tradičně v druhé polovině prázdnin zúčastnili letního výcvikového sportovního soustředění v Herolticích.

         To letošní vyšlo na termín od 8. do 15. srpna. Zúčastnili se ho jak zápasníci z Borohrádku, tak i sportovci ze Spořic Chomutova.

         Tréninky začaly již po budíčku, který byl v 7 hodin, ranní rozcvičkou. Po hygieně a snídani byl dopolední trénink, který se skládal ze tří stanovišť. Tréninku na žíněnce, kondiční přípravy a rychlostně-silové přípravy. Po obědě a poledním klidu následovaly soutěže, kterých se účastnila 4 družstva.

         Tyto soutěže byly prokládány celotýdenní soutěží ve stolním tenisu a pokud přálo počasí, tak koupáním ve venkovním bazénu. Příjemným zpestřením soustředění byla i návštěva vířivky ve vnitřním bazénu.

         Vrcholem soustředění byl celodenní výlet. Ten byl na Dolní Moravě. Všichni účastníci pěšky vystoupali na Stezku v oblacích a odměnou pro ně pak byla jízda po nejdelší bobové dráze. Zakončení celodenního výletu bylo v Mamutím parku, kterého si děti pěkně užily.

         Každý večer byl zakončen malým táborákem, kde se zhodnotil den a řekly se úkoly na zítřek. Samozřejmě nesměl chybět velký táborák s opékáním buřtů a s tím spojená i noční hra, která měla obrovský úspěch s plno zážitky.

         Trenéři se snažili, aby tréninky byli účelné a i díky kondičním trenérkám Věře a Aničce Morávkovým i velice pestré. Vlastní odpolední soutěže byly zaměřeny jak na silovou, tak i rychlostní a vytrvalostní dovednost.

         Hladký a celkem bezproblémový průběh soustředění byl zajištěn nejenom díky trenérům, ale celému „realizačnímu týmu“. Poděkování patří Rudovi LALUHOVI, který přivezl a i odvezl veškerý sportovní materiál, dále Radkovi LOKVENCOVI, který bezpečně všechny přivezl a odvezl autobusem. Dále děkujeme za materiální zapůjčení věcí městu Borohrádek, hlavně starostovi Mgr. Martinu MORAVCOVI, starostovi Čermné nad Orlicí Mgr. Davidu JOSKOVI, paní ředitelce ZŠ TGM Borohrádek Mgr. Ivě PŘIBYLOVÉ a Restauraci Na Náměstí-Pavlu RIDRICHOVI. Velké poděkování patří Lékárně Borohrádek a PharmDr. Pavle ADÁMKOVÉ, která se postarala o zdravotní zajištění po celou dobu soustředění.

         Mimořádné poděkování patří celému personálu areálu v Herolticích, pod vedením paní vedoucí Renaty NIKLOVÉ, který se staral o všechny hladové krky. Chutné jídlo a prázdné vylízané talíře bylo dokladem, že péče byla vynikající.

         Po soustředění nechají trenéři závodníkům týdenní volno a pak se již naplno rozjedou oddílové tréninky.

 

 

 

 

 

Letní výcvikové sportovní soustředění

HEROLTICE 2020

 termín od  8.8. do 15.8.2020

sraz v sobotu 8.8.2020 v 9,30 hodin za sokolovnou Borohrádek

odjezd v 10,00 hodin !!!

celodenní výlet na Dolní Moravu.

 

 

 

 

Borohrádečtí zápasníci

přejí Všem

hezké prázdniny a příjemnou dovolenou

a hodně moc krásných letních zážitků !!!

 

 

 

 

Zápasníci zase trénují

 

         Po zrušení vládních nařízení o „vyjímečném stavu“ a po rozhodnutí Rady města Borohrádek o otevření jak venkovních, tak i vnitřních sportovních prostor se trenéři zápasnického oddílu rozhodli že od pondělí 18.5.2020 zahájí svoji tréninkovou činnost.

         Po dotazu k předsedovi Svazu zápasu ČR panu Belo Svitkovi, zda můžeme či ne se v Borohrádecké sokolovně za dodržování přísných hygienických zásad začalo trénovat.

         Na středu 20.5.2020 svolali trenéři rodiče a přátelé zápasu aby si s nimi na kratičké schůzce domluvili „pravidla“ o dalším trénování v této zatím nelehké době.

         Trenéry mile překvapila a hlavně potěšila hojná účast závodníků a tak pro ně připravili pestrý trénink v podobě her a soutěží. V dalších tréninkových dnech se trenéři zaměří na rychlost, sílu a obratnost. Co se týká techniky a vlastního zápasu, tj. kontaktu se soupeřem, jelikož se jedná o úpolový sport, tak trenéři zatím nepospíchají, aby nebylo ohroženo zdraví mladých sportovců, což je pro trenéry ta největší priorita.

         Touto cestou přejeme hodně zdraví všem občanům Borohrádku a okolí a rodičům nabízíme pokud mají dítě starší pěti let že ho mohou přivést na zápasnický trénink.

 

 

 

POZOR !!!

Tréninky oddílu zápasu začínají od pondělí 18.5.2020 od 16,30 hodin

za dodržování všech hygienických zásad po dohodě s rodiči.

Schůzka rodičů a přátel zápasu o další činnosti oddílu zápasu

a letním výcvikovém soustředění v Herolticích 

bude ve středu 20.5.2020 od 16,15 hodin.

Těšíme se na hojnou účast.

 

 

 

POZOR !!!

Na základě vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR

se s okamžitou platností

RUŠÍ TRÉNINKY 

oddílu zápasu TJ SOKOL Borohrádek - do odvolání

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 Pokud Bezpečnostní rada státu nerozhodne jinak

tréniky oddílu zápasu TJ SOKOL Borohrádek

se do odvolání

NERUŠÍ !!! 

Stále se bude trénovat každé pondělí, středu a pátek od 16,30 do 18,00 hodin.

Zápasnické turnaje jsou ale zrušeny

Děkujem za pochopení

 

 

 

 

 

Na mistrovství dosáhli zápasníci z Borohrádku dvou finálových účastí

 

         Velkým úspěchem skončilo víkendové Mistrovství České republiky mladších žáků v zápase volný styl, které se konalo v Plzni.

         Na toto mistrovství odcestovala stejná čtveřice mladých zápasníků jako před 14 dny do Havlíčkova Brodu na republikové mistrovství v řecko - římském stylu. Volný styl není specialitou Borohrádeckých borců, a tak se na tento šampionát připravovali 14 dnů speciálními tréninky.

         Na samotném mistrovství bylo 147 závodníků z 25 oddílů a trenéry potěšila bojovnost a nasazení závodníků a dodržování pokynů, které od trenérů dostaly. Ty jim zdůraznili, že za 14 dní se toho moc naučit nedá, a tak soupeře musí překvapit řecko – římskými chvaty a bojovností. A to se podařilo. Dva závodníci se dostali do finále a bojovali o Mistrovský titul. Zde již takové sportovní štěstí neměli a svá finálová střetnutí ze specialisty na volný styl prohráli. I když Kubovi SEDLÁKOVI scházel pověstný jeden centimetr k lopatkovému vítězství a zisku Mistrovského titulu. Přesto druhé místo a zisk Více mistra ČR pro rok 2020 v silné konkurenci je obrovským úspěchem. Další druhé místo a tím i stříbrnou medaili vybojoval HEMELÍK Tomáš, který rovněž mile a nečekaně překvapil a zopakoval svůj výsledek z Havlíčkova Brodu. Medaile a diplomy jim předával předseda svazu zápasu pan Belo SVITEK a hlavní rozhodčí pan Aleš NOVÝ. Bez medaile tak skončil HLOUŠEK Dominik a HEMELÍK Vojta.

         Touto cestou by trenéři i samotní závodníci chtěli poděkovat svým oddílovým kolegům, kteří se na oba republikové šampionáty jako sparing partneři připravovali a tím jim dopomohli k těmto úspěchům. Byli to hlavně sourozenci LAŽOVI - Nela a Matyáš, dále HLOUŠEK Erik a BÍLEK Jára. I pro ně to byla cenná tréninková zkušenost.

         Březen a duben budou na soutěže dost náročné a tak hned po mistrovstvích se závodníci budou připravovat na další závody a tak se v tréninkovém úsilí moc nepoleví.

 

 

 

Závodníci oddílu zápasu odjíždějí v sobotu 7.3.2020

    na turnaj do Plzně - Mistrovství ČR mladších žáků v.s.

  startují tito zápasníci:

HLOUŠEK Dominik, SEDLÁK Jakub a HEMELÍK Vojta a Tomáš

Odjezd v sobotu 7.3.2020 z náměstí v 5,30 hodin !!!

 

 

 

Zápasníci z mistrovství dovezli dvě medaile

 

         Nejdůležitějšího turnaje letošního roku se o tomto víkendu zúčastnila čtveřice zápasníků z Borohrádku. Jednalo se o Mistrovství České republiky v zápase ř.ř. mladších žáků, které se konalo v Havlíčkově Brodě.

         Tohoto mistrovství se zúčastnil rekordní počet 158 závodníků z 26 oddílů. V této silné konkurenci se naši neztratili a dva z nich stanuli na stupních vítězů. Ve váze do 35 kg obsadil 2.místo HEMELÍK Tomáš a stal se Vícemistrem České republiky pro rok 2020. Jen jeden technický bod ho dělil od zisku Mistrovského titulu. Dalším medailistou se stal ve váze 39 kg SEDLÁK Jakub, který v nejobsazenější váhové kategorii 16 závodníků obsadil 3.místo. Medaile a diplomy jim předal předseda svazu zápasu pan Belo SVITEK a olympijský medailista Marek ŠVEC. Další závodnici již na medaile nedosáhli a tak HLOUŠEK Dominik obsadil 7.místo a HEMELÍK Vojta byl 12. Přesto to i pro ně byla cenná zkušenost a příslib pro další tréninkové úsilí.

          Dalším turnajem, na který se budou závodníci připravovat, je Mistrovství ČR ve volném stylu v Plzni.

 

 

Závodníci oddílu zápasu odjíždějí v sobotu 22.2.2020

    na turnaj do Havlíčkova Brodu - Mistrovství ČR mladších žáků

  startují tito zápasníci:

HLOUŠEK Dominik, SEDLÁK Jakub a HEMELÍK Tomáš a Vojta

  Odjezd v sobotu 22.2.2020 z náměstí  7,00 hodin !!!

 

 

 

 

Zápasníci zlato nezískali, ale medaile přivezli

 

         Na již 41. ročník Memoriálu Josefa KORYCHA a 32. ročník Memoriálu Antonína ZEMANA v zápase řecko římském odcestovala sedmičlenná výprava zápasníků z Borohrádku do Hnidous- Motyčína, aby na dvou žíněnkách vybojovali svá utkání. Do sokolovny v této zápasnické baště se sjela početná konkurence153 závodníků z 22 oddílů. Nechyběli ani závodníci z Německa a Polska.

         V této silné konkurenci na stupně vítězů vystoupali dva zápasníci z Borohrádku. Stříbrnou medaili vybojoval HEMELÍK Tomáš ve váze 35 kg a bronzovou ve váze 39 kg SEDLÁK Jakub. 5.místo obsadil BÍLEK Jaroslav a 6.místo HEMELÍK Vojtěch. Na osmém místě se umístili LAŽA Matyáš a KUŠNÍR Vilém a na 10.místě skončil HŮJA Lukáš.

        Dalším turnajem bude volno stylařská Velká cena Plzně, která bude přípravou na Mistrovství České republiky.

 

 

 

 

Závodníci oddílu zápasu odjíždějí v sobotu 1.2.2020

    na turnaj do Kladna - Memoriál J.Korycha a A. Zemena

  startují tito zápasníci:

  HŮJA Lukáš, ADÁMEK Robert, SEDLÁK Petr a Jakub, KUŠNÍR Vilém, BÍLEK Jára, LAŽA Matiáš a Nela, HEMELÍK Tomáš a Vojta

Odjezd v sobotu 1.2.2020 z náměstí v 6,00 hodin !!!

 

 

 

Informativní schůzka rodičů a přátel zápasu

o činnosti oddílu zápasu TJ Sokol Borohrádek na rok 2020

se koná v sokolovně ve středu 22.1.2020 od 16,15 hodin !!!

 

 

 

Zápasníci začali letošní sezonu ziskem všech medailí

 

         Prvním letošním zápasnickým turnajem byl lednový turnaj v Čechovicích, zvaný „Ledňáček“. Jednalo se o mládežnický turnaj v kategorii přípravek, který probíhal na dvou žíněnkách za účasti 68 závodníků z 8 oddílů. Tohoto turnaje se zúčastnila i devítičlenná výprava mladých zápasníků z Borohrádku. Ti si nevedli nijak špatně a trenéry potěšilo, že všichni díky svému bojovnému výkonu získali medaili.

         O tu nejcennější zlatou se postarali KOLIBÁČ Míša, LAŽOVÁ Nela, HLOUŠEK Erik a BÍLEK Jára, stříbrnou medaili získali BÍLKOVÁ Klárka, KUŠNÍR Vilda a HŮJA Lukáš. Bronzovou medaili si z turnaje odvezli HEJNÁ Barča a LAŽA Matyáš.

         Trenéry velice potěšila bojovnost všech závodníků a zisk třetího místa v soutěži družstev.

         Dalším turnajem, kterého se domácí mladí sportovci zúčastní je mládežnický turnaj v Hnidousech – Motyčíně.

 

  

 

Závodníci oddílu zápasu odjíždějí v sobotu 18.1.2020

    na turnaj do Čechovic - první lednový turnaj - Ledňáček

  startují tito zápasníci:

 HEJNÁ Barča, HŮJA Lukáš, SEDLÁK Petr, KOLIBÁČ Michal, KUŠNÍR Vilém, HLUŠEK Erik, BÍLEK Jára a Klárka, LAŽA Matiáš a Nela 

Odjezd v sobotu 18.1.2020 z náměstí v 6,30 hodin !!!

 

 

 

Tréninky oddílu zápasu začínají

v pondělí 6.1.2020 v 16,30 hodin

Trenéři se těší na hojnou účast !!!

 

 

 

Zápasníci oddílu zápasu TJ SOKOL Borohrádek

přejí Všem v roce 2020

plno osobních a sportovních úspěchů

a hodně moc štěstí

 

 

 

Výroční zpráva oddílu zápasu TJ SOKOL Borohrádek 2019

 

            Oddíl zápasu v roce 2019 vystupoval pod oficiální názvem TJ SOKOL Borohrádek – oddíl zápasu a oslavil 57. výročí od svého založení. Sídlem oddílu pro korespondenci byla ulice Havlíčkova 323 Borohrádek, IČO: 46460306.

            Tréninkový proces probíhal v místní sokolovně, jak na velkém, tak i malém sále, kde byla na malém sále stabilně natažená zápasnická žíněnka o rozměrech 7 x 10 m. Tréninky probíhaly 3x týdně a to v pondělí, středu a pátek od 16,30 do 18,00 hodin. V letním období pro zpestření probíhal trénink i na pískovém beach-volejbalovém hřišti.

            Členská základna v roce 2019 tvořila 28 členů. Z toho bylo 20 chlapců, 4 děvčata, 3 trenéři a jeden člen oddílu. V druhé polovině roku došlo k úmrtí jednoho trenéra a tak se tréninkový proces drobet zkomplikoval. V loňské sezóně byl stejný počet členů, přesto se trenéři v příštím roce budou muset zaměřit na nábor a nárůst členské základny, převážně z řad Borohrádeckých dětí. Paradoxně převažují přespolní děti.

            Závodníci absolvovali 17 turnajů to je o dva vice než v loni. Na těchto turnajích vybojovali 114 medailí. Z toho 51 zlatých, 36 stříbrných a 27 bronzových. Na turnajích v soutěžích družstev se oddíl umístil 2x na prvním, 3x na druhém a 2x na třetím místě.

            Pořadatelé oddílu uspořádali tři turnaje. Tím prvním turnajem byla již tradiční Velká cena města Borohrádek, kterého se zúčastnilo 147 závodníků z 18 oddílu z České republiky a třech zahraničních oddílů. Druhým turnajem byl jediný venkovní turnaj v letošní zápasnické sezoně a to Memoriál Karla PETRNKA, který byl i součástí Přeboru České obce sokolské. Třetím turnajem byl nově uspořádaný Mikulášský turnaj. Tradiční Vánoční turnaj se uspořádal jako oddílový a byl součástí tréninku na zakončení sezony.

            Oddíl se zúčastnil i tradičního letního výcvikového soustředění v Herolticích, které bylo zaměřeno na všeobecnou přípravu. Obohacením soustředění byla účast svě?%

Partneři

120x90120x90120x90120x90120x90120x9050x50120x90120x90120x90120x9050x50120x90120x90120x90120x90120x90120x90